Иновативен учебен подход

5-годишният учебен план предлага задълбочени теоретични познания и съвременна практическа подготовка по двете специалности. През първите три години учениците изучават общи основополагащи ИТ дисциплини, а в последните две фокусът е върху специализираните предмети. Курсът на обучение завършва с дипломен проект, като често сложността на разработените дипломни работи се доближава до нивото на университетски проекти.

Учебният план е съобразен с Държавните образователни изисквания за професионално обучение и покрива задължителната подготовка по обощообразователните дисциплини. Училището е с разширено изучаване на английски език и предлага различни форми на извънкласни занимания.


 • Специализиран <br> учебен план
  Специализиран
  учебен план
 • Училище интегрирано във ВУЗ - ТУ София
  Училище интегрирано във ВУЗ - ТУ София
 • Преподават завършили ТУЕС
  Преподават завършили ТУЕС
 • Тясна връзка с реалния бизнес
  Тясна връзка с реалния бизнес