Интеграция с Техническия Университет

ТУЕС е част от структурата на Технически университет – София. Учебният план в ТУЕС се обсъжда и приема от Факултета по „Електронна техника и технологии“ и се утвърждава от ректора на ТУ. Около 40% от учителите в ТУЕС са висококвалифицирани университетски преподаватели.

Учениците в ТУЕС имат достъп до ресурсите на Техническия университет в крак с бързото развитие на технологичния сектор и могат да участват в кръжоци и други извънкласни форми на университета. Най-успешните ученици получават директен прием в ТУ.

Най-важното:

Най-важното:

Учениците в ТУЕС имат достъп до ресурсите на Техническия университет в крак с бързото развитие на технологичния сектор и могат да участват в кръжоци и други извънкласни форми на университета. Най-успешните ученици получават директен прием в ТУ.