Ред и условия за прием

 

График на дейностите за 4 етап на класиране
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2023/2024 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
 • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
 • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)
Ред и график за кандидатстване

За кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София няма отделен приемен изпит.Кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по:

 • български език и литература - 19 юни 2024 г.
 • математика – 21 юни 2024 г.

Ред и график на дейностите за прием съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, определяща  дейностите по приемане на учениците съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Необходими документи при записване

Записване в ТУЕС към ТУ – София - необходими документи:

 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри – оригинал.
 • Две актуални снимки - надписани.
 • 35 лева за изготвяне на пропуск за удостоверяване самоличността на ученика, тениска с логото на ТУЕС за официални събития и застраховка „Злополука на учащи“.

Прием на документи

При подаване на документи за записване в ТУЕС към ТУ – София е необходимо предварително попълване и подписване на следните документи:

След предварително запознаване с раздел „Ученици“ и раздел „Родители“ от Правилник на ТУЕС към ТУ-София

 • Декларация информирано съгласие по образец.
 • Декларация за работа с училищен психолог.
 • Заявление за втори етап по образец.Заявлението се попълва в случай, че не сте класирани по първо желание и желаете да участвате в класирането на втори етап.

„Зелено училище“ в УСОБ Семково на ТУ-София за учениците от 8 клас за учебната 2024-2025       

 • „Зелено училище“ – информация и предварително запознаване с условията за провеждане в УСОБ Семково на ТУ-София
 • Попълване на декларация „Зелено училище“ по образец
 • Подписване на инструктаж „Зелено училище“  по образец
 • Таксата се заплаща при подаването на документите за записване.
 • Броят на местата е ограничен.
  Контакти

  адрес: София, 1750, ж.к Младост-1, ул "Владимир Пашов" 2 (до УМБАЛ "Св. Анна")

  адрес: София, ул. Росарио 1, Технически Университет Блок 8, 9 ( ВРЕМЕНЕН, поради ремонт на сградата на ТУЕС )
  е-mail: tues@elsys-bg.org

  Директор: 
  В.И.Д. Директор Веселка Христова