Специалност Компютърни Мрежи

Специалността предлага обучение за работа с компютърни мрежи, системна администрация и компютърен хардуер. Изучават се Автоматизация на проектирането в електрониката, Комуникационна техника и технологии, Глобални мрежи, Мрежови технологии и протоколи, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Вградени микрокомпютърни системи, Системна администрация, Виртуализация и облачни технологии. Извънкласни занимания покриват теми като роботика, Internet of Things и др.

Получава се професионална квалификация „Техник на компютърни системи“. Завършилите „Компютърни мрежи“ се развиват успешно като системни администратори, мрежови специалисти и са отлично подготвени висше образование в широк спектър от инжинерингови специалности.

"Избрах ТУЕС, защото винаги съм искал да се занимавам с информационни технологии и компютърни мрежи, а именно ТУЕС предлага най-доброто обучение в тази сфера. То ми даде необходимите теоретични и практически знания, за да продължа успешно професионалното си развитие."

Симеон Бунчев 
Випуск 2017

"В ТУЕС получаваш реален опит, не само теория."

Георги Зафиров
Випуск 2018