Hack TUES

Hack TUES е едно от ключовите събития за ТУЕС, в което ученици от училището в отбори от по 3 - 5 участници в рамките на два дни създават от нулата свой ИТ проект по зададена тема и след това го представят пред професионално жури от преподаватели и ИТ специалисти.

Хакатонът дава възможност на участниците да усъвършенстват уменията си по програмиране, работа в екип и презентация на готовия проект. Те работят под менторството на специалисти от ИТ бизнеса, като понякога тези познанства прерастват в предложения за практика и стаж. Организаторите, от своя страна, научават много за процеса на организиране на подобно събитие и силно развиват своите меки умения. Общувайки със спонсорите, журито, менторите и доброволците, те си изграждат ясна представа за реалната работна обстановка.

Това е първият хакатон в България, организиран от ученици за ученици. Събитието стартира през 2015 г. и досега има девет издания. Всяка година Hack TUES се организира от организационен екип ученици от 11. клас, който се работи върху събитието под менторството на АЗТУЕС.

Прочетете невероятната история на последното му издание с тема Security тук.

Може да посетите сайта на Hack TUES и YouTube канала.