Европейски и международни проекти

Европейски проекти за развитие ученическия ресурс в областта на електронните технологии за 2017г.


  • Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

    Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

    „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”. Повече детайли тук.

  • KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education)

    KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education)

    Проектът KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education) се основава на разработването на педагогически модели и технологии за подпомагане на съвместни практики в областта на обучението с помощта на високотехнологични среди. Фокусът е върху подкрепата на преподаватели от висшето и средно образование за насърчаване на практики, свързани със съвместно създаване на знания на обучаемите. Повече детайли тук.