Преподавателски екип

Преподавателският екип на Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Технически университет - София е съставено както от дългогодишни преподаватели, така и от млади специалисти. Специалният статут на ТУЕС като интегрирана професионална гимназия в структурата на ТУ-София позволява част от предметите да се водят от университетски преподаватели. Голямо предимство за учениците е също това, че специалните предмети в ТУЕС се водят до голяма степен от преподаватели-практици от ИКТ бизнеса, които работят в областта, която преподават.

 • Веселка Христова

  В.И.Д. Директор и старши преподавател по Математика
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: специалност "Математика и информатика",
  • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1999г.
 • Мирослав Андреев

  Заместник-директор УПД и преподавател ВУ по Цифрова схемотехника

  Научни титли/звание: магистър инженер, доктор

  Образование: висше, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, Технически университет – София
  Преподавател в ТУЕС от: 2021 г.